W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

Současnost

článek BLANENSKÝ DENÍK 2.5.2014

http://blanensky.denik.cz/zpravy_region/boskovicti-mazuraci-vztycili-maji-meri-34-metru-20140501.html

 

 

 

 

PŘEHLED AKCÍ 2013

 

DĚTSKÝ DEN A KÁCENÍ MÁJE  2.6.2013

Oslava Dne dětí byla v neděli 2. června spojena s tradičním kácením Máje. Zdá se to jako včera, kdy na začátku května dobrovolní hasiči z Bělé svůj obří třicetimetrový Máj postavili a teď byl nucen jít zase k zemi. Tentokrát už bez jeřábu. Musela stačit ruční dvoumužná pila, sekera a lana.
„I tentokrát vše uváděl Jiří Deml a citoval ze vzpomínek Jaroslavy Kovaříkové na rok 1947: „Muzikanti hráli, jásání nebralo konce. V průvodu jely alegorické vozy. A na jenom dokonce kolotoč pro děti. Nejmenší děti jely na voze, jemuž vévodilo čapí hnízdo s opeřencem na dlouhých nohách. Paní Mikulová v roli babičky jim četla pohádky.“
Takové slavné bývaly kdysi májové akce Mazuráků. Proslavily se po celém regionu.
Ale zpět do reality, poslední okamžiky symbolu jara byly sečteny. Řezy a záseky z obou stran byly dostatečně hluboké, stačilo jen trhnout oběma lany současně. Opět se podařilo mohutný kmen bezpečně nasměrovat, aby pádem neohrozil přihlížející lidi nebo nepoškodil třeba nedalekou vodárenskou budovu nebo stacionář Betany.
Poté se k ležící májce seběhly děti, aby z věnce získaly něco na památku. Zbývalo kmen rozřezat motorovou pilou na několik kusů a odnést ze silnice.
Kácení přihlížela místostarostka Boskovic Ing. Jaromíra Vítková s manželem.
Poté se všichni shromáždili na půvabném Výletišti Sboru dobrovolných hasičů Boskovice II Mazurie, kde program pokračoval soutěžemi pro děti, ochutnávkou pečených makrel a klobásek.
Jiří Deml k tomu pouštěl doprovodnou hudbu, při níž se děti vyřádily a předvedly pohybové schopnosti.
Vzhledem k nádhernému slunečnému počasí bylo přítomno lidí dost. A to ještě ráno vypadalo, že se celá slavnost kvůli vytrvalému dešti zruší. V poledne se náhle vyčasilo a vše mohlo proběhnout dle připraveného scénáře.

Luboš Sušil
více foto na: http://mysticsmile.rajce.idnes.cz/Kaceni_Maje_a_Detsky_den_v_Boskovicich_na_Blanensku_2._cervna_2013/

 

OKRSKOVÁ SOUTĚŽ 5.5.2013

Květnový program SDH Mazurie Bělá zahrnuje kromě stavění Máje též Okrskovou soutěž v požárním útoku. Tentokrát se konala v neděli 5. května na souběžné komunikaci u charitního zařízení Betany nedaleko obří třicetimetrové Májky, jež tu stojí od středy 1. května.
„Pane starosto, jednotky jsou nastoupeny k Okrskové soutěži,“ jako na vojně zahlásil velitel SDH Zdeněk Hrajer. „Chtěl bych Vás přivítat, úvodem vylosujeme pořadí,“ odpověděl místostarosta Alois Šunka.
Soutěž zahájily nejmenší děti z Chrudichrom, následovali domácí mladí a tuto kategorii zakončilo družstvo hasičských nadějí z Újezda.
Pak se terče, jež tvořily PET láhve na podstavcích přesunuly až před zatáčku a nastoupila družstva dospělých.
Vše probíhalo v rychlém sledu. I já jsem se přemístil k terčům ve snaze pořídit akční záběry. Přesto, že jsem dvakrát „koupil“ plný zásah z proudnice, fotoaparát jsem stačil pohotově zakrýt a reportáž úspěšně dokončit. V horku bylo nedobrovolné svlažení docela příjemné.
Po ukončení soutěže se další dění odehrávalo na Výletišti.
Přesně v 15.30 zavelel Zdeněk Hrajer k vyhodnocení: „Za mnou po družstvech nastoupit!“ Místostarosta SDH Alois Šunka pak oznámil výsledky a rozdal diplomy.
V kategorii mladších bylo jediné družstvo z Chrudichrom, automaticky získalo diplom za první místo. Starších žáků startovala dvě družstva. Druzí skončili zástupci z Újezdu u Boskovic a prvenství obhájili domácí Mazuráci.
V dospělých skončili třetí muži SDH Bačov, druzí z Újezda a příčku nejvyšší obsadili opět domácí borci SDH Mazurie.
Závěr patřil veliteli SDH Mladkov u Boskovic Kamilu Hejlovi: „Letos slaví naši hasiči 110 let od svého založení. Všechny zvu 15. června k nám, kdy v 16 hodin uvidíte v rámci oslav práci Policie ČR, záchranářů a hasičů.“ Pohotově se přidal se skvělou nabídkou velitel SDH Chrudichromy Pavel Holub: „My Vám tam přivezeme naši chloubu – muzejní stříkačku z roku 1922. Dodnes je plně funkční, předvedeme v provozu.“
Luboš Sušil
více foto na: http://mysticsmile.rajce.idnes.cz/Okrskova_soutez_v_pozarnim_utoku_druzstev._Poradal_SDH_Mazurie_Boskovice_5._kvetna_2013//

STAVĚNÍ MÁJE 1.5.2013

Velké parkoviště před charitním zařízením Betany zelo po poledni ve středu 1. května prázdnotou. Jen na konzolách ležel opracovaný kmen ozdobený trikolórou, věncem, žárovkami a státní vlajkou. Dar rodiny Menzdorff-Pouilly. Ticho náhle proříznul přijíždějící autojeřáb.
Dobrovolní hasiči Mazurie – Bělá každoročně vítají květen stavěním Máje. A protože jde o symbol jara úctyhodné délky kolem třiceti metrů a váhy přes tunu, musí jim v tom pomoci moderní technika.
Prostor se pomalu zaplnil diváky a skvělé představení mohlo začít: „Vítám všechny, úvodem trocha historie,“ spustil Jiří Deml a citoval vzpomínky pamětnice Miroslavy Kovaříkové. „Tradice Májů vznikla v roce 1920. Pravidelně se stavěl Máj ručně pomocí žebříků a dřevěných tyčí na křižovatce ulic Bělá (dnes Sušilova) a Dukelská. Krojované slavnosti se brzy staly vyhlášené v širokém okolí.“ Jiří Deml dále vzpomenul krizi 1934, fotbal, a vznik Mazuráckého hasičského spolku. Vše přerušila válka. Poté se tradice obnovila a s různými obměnami trvá dodnes.
Zkušený strojník autojeřábu pan Karel Borek s milimetrovou přesností usadil mohutný kmen do připravené třímetrové díry, na jejímž dně stála spodní voda. „Není divu, kdysi v těchto místech byl rybník,“ zavzpomínal jeden ze starších hasičů, když spatřil můj nechápavý pohled.. Poté se ochotné ruce dětí i dospělých chopily lopat a díru pečlivě zaházely. Průběžně bylo třeba hlínu a kamení udusat. Rameno jeřábu stále drželo Májku ve svislé poloze. Jakmile bylo hotovo, pan Karel Borek opatrně povolil závěs a Máj zůstal bezpečně stát. „To se svalit nemůže,“ pomyslel jsem si. „Jedině že by přišlo tornádo. Ale to by se kmen spíše rozlomil.“ Z rozjímání mě vytrhla opět slova Jiřího Demla: „Děkuji hasičům, vše se podařilo. Zvu Vás na Výletiště k příjemnému posezení s hudbou a občerstvením.“
I tentokrát všemu přihlížela milá návštěva místostarostka Ing. Jaromíra Vítková s manželem. Však zde nemohou chybět jsou čistokrevní Mazuráci, bydlí nedaleko.

Luboš Sušil
více foto na: http://mysticsmile.rajce.idnes.cz/Tradicni_staveni_maje._Poradal_SDH_Mazurie_Bela_Boskovice_na_Blanensku_1._kvetna_2013./

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4.2013

Máme zde kuželky, skákáni v pytli a též letecký den, kdy můžete skládat vlaštovky,“ těmito slovy zahájil 30. března Jiří Deml každoroční pálení čarodějnic na půvabném Výletišti dobrovolných hasičů Mazurie Bělá Boskovice.
Akce patří především dětem, ale rádi chodí i dospělí. Všichni se při pestrém programu vždy dobře pobaví.
K dobré náladě přispěla ukázka cvičení s obručemi. Tu předvedla Marie Adlerová s oběma dcerami. Odměnou jim byl bouřlivý potlesk a hvízdání.
I tentokrát došlo na vyhlášení tří nejpodařenějších masek čarodějnic. Třetí místo získala Adélka Havelková ve žlutém s pavučinami, druhé Katuška Adlerová. Obě si vysoutěžily sladké dobroty. Vítězka získala za zlaté umístění velký dort. Byl těžký, musela jej převzít maminka.
V 18 hodin předvedli mladí hasiči své umění ukázkou požárního útoku a pak si malí dobrovolníci mohli vyzkoušet práci s proudnicemi.
A protože venku rychle vytráví, mnozí se průběžně posilňovali opékanou uzeninou.
Začalo se stmívat, nastal čas pro hlavní bod programu: „A teď mladí hasiči zapálí oheň pod naší krásnou čarodějnicí,“ zavelel Jiří Deml a průvod s loučemi se jal rozžehnout hranici. Plameny za všeobecného jásotu pohltily Morenu, tím dle dávné tradice byly na celý rok zničeny síly ďábelské.
Soutěž v přednesu a zpěvu dětí ukončila oficiální program. I když se občas nějaký ten falešný tón vloudil, snaha se cenila potleskem.
Jakmile se setmělo úplně, na plátně se objevilo několik humorných scének.
Vyvrcholením programu měl být v 21 hodin slavnostní ohňostroj, jenže technika selhala, tak z toho nebylo téměř nic. Hlavně ze se nestal nějaký úraz, hasiči doutnající bedýnku s nevystřelenými raketami pohotově zneškodnili vodou a odnesli do bezpečí.
Volná zábava do půlnoci završila velmi podařenou akci, kdy se i díky teplému počasí sešlo velké množství lidí. Účastníci veselice mezi sebou přivítali vzácnou návštěvu místostarostku Boskovic Ing. Jaromíru Vítkovou s manželem.
Je třeba poděkovat dobrovolným hasičům z Bělé, že se skvěle a nezištně starají o společenské vyžití spoluobčanů.

Luboš Sušil
více foto na: http://mysticsmile.rajce.idnes.cz/Paleni_carodejnic._Vyletiste_SDH_Mazurie_Boskovice_na_Blanensku_30._dubna_2013./

PŘEHLED AKCÍ 2012

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.42012

Už hoří,“ ozvalo se z moha dětských hrdel. Co a kde hořelo? Tentokrát se nebylo čeho obávat. Nešlo o žádný požární poplach. To jen hasiči Mazurie II v Boskovicích na Bělé pořádali na svém půvabném výletišti zasazeném do nádherného údolí říčky Bělé zábavné odpoledne pro děti a jejich rodiče. Konalo se zde tradiční Pálení čarodějnic. Co to vlastně je za obyčej. Mnozí na tyto akce chodí a vidí v tom jen ohně, špekáčky a dobré pití.
Pálení čarodějnic nebo také Filipojakubská noc připadá na poslední duben, tedy noc z 30. dubna na 1.května. Tradice vychází z keltských zvyků a rituálů. Noc je považována za magickou, kdy zlé síly škodí lidem. Kdysi se věřilo, že v tuto dobu slétají čarodějnice na sabat. Říkalo se, že lze nalézt i nějaký poklad. Ovšem pak musí mít člověk u sebe květ kapradí, jež odpuzovalo zlé síly. Ohně se zapalovaly na ochranu před čarodějnicemi na vyvýšených místech a pálila se košťata, jež prý byla oblíbeným dopravním prostředkem těchto ošklivých zlých bytostí. Obydlí se chránila třemi křížky na dveřích, svěcenou vodou nebo drny před vchodem, aby čarodějnice musela spočítat stébla, než vstoupí přes práh. Svátku se též říkalo Beltine podle keltských obyčejů. Oslavoval se příchod světlého (teplého) období roku, tancovalo se a skákalo přes ohně. Tradice je dnes živá a oblíbená. Lide se sejdou u vatry, pečou buřty, popíjejí pivo. Veselí se, tančí, zpívají. Více: http://www.jarodic.cz/cz/tradice-paleni-carodejnic-anb-filipojakubska-noc.php
Tento lidový obyčej oživili hasiči Mazurie II v Boskovicích na Blanensku. Uspořádali pro děti a jejich rodiče zábavné odpoledne. „Tentokrát to máme již potřetí,“ rozpovídal se místostarosta Sboru dobrovolných hasičů Alois Šunka, “minulý rok nám vůbec nepřálo počasí. Byla zima, studený vítr a pořád poprchávalo. Tentokrát je horko, sucho až moc a musíme být u plamenů ostražití. Ještě že jsme hasiči, a potok je vedle,“ zašpásoval Alois Šunka. „Pojali jsme to formou volné zábavy, kdy si děti na malém ohni opečou párky, dospělí posedí při dobrém pivečku v družném rozhovoru. Zapálili jsme velkou vatru, kde dle starobylé tradice shořela Morena a vzala s sebou nenáviděnou zimu. Celou akci organizujeme a financujeme úplně sami. Chci na tomto místě poděkovat všem našim členům za obětavou pomoc při zajištění hladkého průběhu zábavy. Na pátého května připravujeme okrskový přebor v požárním útoku. Přijďte, bývá to divácky zajímavé.“ O dobrou pohodu se z pódia postaral Viktor Adler hudebním doprovodem ke krátkému vystoupení jeho manželky Marie a děvčátek Kačenky a starší Sandry. Nejprve to bylo velmi těžké číslo s obručemi a pak ještě předvedly za skandovaného potlesku tanec s třepetalkami při melodii Waka – Waka This Time For Africa od zpěvačky Shakiry. Známá oficiální skladba FIFA z roku 2010 uvedla všechny diváky do varu. Viktor Adler k tomu řekl: „Program nastudovaly učitelky s děti v Mateřské škole pracoviště Bílkova a teď to tady v malém moje rodina předvádí.“
Odpoledne a večer v příjemné společnosti uběhly velmi rychle. Rychle se setmělo. Tak ještě had při Mašince, pohrát si s psíkem Adély Luňáčkové a pak se všichni počali vlahým večerem rozcházet ke svým domovům. „Bylo to moc hezké“, slyšel jsem ze všech stran. Mazuráci jsou šikovní.“ Tak tedy za rok opět nashledanou!

Luboš Sušil
více foto na: http://mysticsmile.rajce.idnes.cz/Paleni_carodejnic._Zabavne_odpoledne_pro_deti_a_jejich_rodice._Hasici_Mazurie_II_Boskovice_30._4./

STAVĚNÍ MÁJE 1.5.2012

Velké parkoviště za hotelem Velen na Bělé v Boskovicích se včera po poledni začalo plnit lidmi. Ti se schovávali před horkým Sluncem pod korunami stromů. Za chvíli přijel velký autojeřáb AD20 a z nedaleké klubovny přicházelo množství hasičů v červených tričkách. Na zádech žlutý nápis Mazurie. Riziko požárů je v tomto suchém a horkém období velké, že by tedy nějaké cvičení? Ne, ne. Tentokrát je důvod tohoto cvrkotu naštěstí úplně jiný. Za několik okamžiků mělo začít tradiční stavění Máje. Je přece prvního května a tento zvyk zde na Bělé má opravdu hluboké kořeny. Ještě než celá operace začne, je trochu času si o tom něco říci.
Odkud vlastně pochází starobylý název Mazurie? Hodně vody už od té doby v říčce Bělé uplynulo. Psal se rok 1612. Tehdejší obyvatelé měli za povinnost pořádat hony na vlky ve valchovských panských lesích. Toho roku v pondělí masopustní se poddaní též vydali lovit šelmy. Švec Jan Bílek tehdy omylem sekerou zabil psa jistého sedláka, jenž tehdy jel kolem na saních k Valchovu. Ševcovský cech milého Bílka vyloučil ze svých řad. Tehdejší pán Václav Morkovský ze Zástřizel mu to odpustil, že tak učinil nesvévolně a nerad. Zabitý pes se jmenoval Mazur, proto si místní obyvatelé počali říkat Mazuráci. Zanedlouho takto pojmenovali svou čtvrť a všechny spolky. Vzdělávací, ochotnické, sportovní i hasičské. Tolik pradávný příběh.
Sbor dobrovolných hasičů Boskovice II Mazurie vznikl roku 1929 v důsledku častých povodní a požárů v údolí říčky Bělé. Vlastním nákladem postavili zbrojnici. Výstroj a nářadí dostali darem, něco zapůjčili. Vše od hasičů Boskovice I.
Stavění Májů má v lokalitě kolem říčky Bělé tradici od roku 1920, kdy tamní mládež rozhodla, že tyto akce bude pravidelně konat k uctění památných dnů osvobození a vzniku ČSR. Založili řádný Spolek Bělských mládenců. Spolek byl od samého počátku velmi aktivní. Pořádal plesy, zábavy, večírky, měl ochotnické divadlo a fotbalový klub. Podporoval chudé. Na budování domu pro osiřelé věnoval tehdy 15 000 korun a to byly tenkrát velké peníze. Stavění a kácení Májů bylo vždy velkou kulturní událostí vyhlášenou v širokém regionu. V roce 1934 přišla krize. Mladí odešli na vojnu, fotbalisté se sloučili s AC Velen Boskovice. Byl založen Mazurácký hasičský spolek a dále šířil kulturu v boskovickém předměstí Bělá. Druhá světová válka vše přerušila. Po jejím skončení se veškeré tradice obnovily. Ke stavění a kácení Máje vždy vyhrávala řízná dechovka Antonína Trapla. Tenkrát byl kmen menší a tak jej chlapi stavěli za pomocí žebříků. Až byl na místě, zazněla Mazurácká hymna. Časy to byly slavné, pořádal se původ, alegorické vozy projížděly městem, paráda se vším všudy. Přišla neslavná padesátá léta a s nimi i různé zákazy. Průvody se nekonaly, jen taneční zábavy. Až v roce 1957 se podařilo uspořádat krojovaný průvod opět. Traduje se, že tenkrát přišla průtrž mračen a krojovaní se před lijákem schovali v kostele sv. Jakuba Staršího na dolním konci náměstí a zachránili tak vzácné zapůjčené kyjovské kroje. K zábavě tenkrát hrála lidová hudba Karla Henka. Krojovaný průvod se konal ještě v letech 1958 a 1959. Půjčování rekvizit bylo nákladné a tak se slavnosti v příštích letech konaly jen se zábavou. Ale veselice to byly slavné. Předváděl se tehdy módní tanec z Ameriky – Rock And Roll. Zažilo se u toho mnoho smíchu. Pamětníci vzpomínají dodnes. Tradice Májových veselic se na Mazurii udržuje stále a to je moc dobře.Ale rychle zpět na parkoviště, kde finišují přípravy ke zvednutí třítunového ozdobeného kmene. Ten má celých třicetpět metrů. Kdepak, to už by se žebříky zvednout nedalo. Proto pomohla moderní technika. Autojeřáb AD20 z Try Metu si s tímhle hravě poradil a za chvíli už mohutný kmen stál svisle ve čtyřmetrové díře. Byl to mistrovský koncert jeřábníka, jenž stroj s milimetrovou přesností ovládal. A pak přišla chvíle pro hasiče, kteří se chopil lopat a krumpáčů. Prostor kolem kmene obházeli kamením hlínou a vše pečlivě ušlapali. Pak jeřábník opatrně povolil lano, Máj zůstal bezpečně stát. Však to také místní hasiči mají již léta vyzkoušené. Teď již strojník mohl vyvléknout silný provaz z háku úplně. A bylo po nádherném divadle. Přihlížející se pomalu rozcházeli. Ovšem tentokrát ne ke svým domovům, ale hned vedle na výletiště, kde zábava pokračovala do pozdního večera. Místostarostka Boskovic Ing. Jaromíra Vítková zajistila pro děti skákací hrad KDU ČSL, tak bylo pořádně veselo. Pekly se makrely, točilo pivo. Zkrátka vše, co k pořádné Mazurácké veselici patří.
Je dobře, že se tyto staroslavné tradice udržují i dnes. Díky Mazurkům je symbol lásky, svobody, míru, radosti a přátelství vidět již zdaleka. Svými barevnými stuhami mává vysoká Májka kolemjdoucím na pozdrav. A večer, když se setmí, se její věnec rozzáří několika žárovkami. Mazurie byla, je a snad navždy zůstane živá pro radost nás všech.
Tak tedy nashledanou na konci měsíce při tradičním kácení Máje!

Luboš Sušil
více foto na: http://mysticsmile.rajce.idnes.cz/Tradicni_Staveni_maje_v_Boskovicich_na_Blanensku._Hasici_SDH_Mazurie_II_1.kvetna_2012.

KÁCENÍ MÁJE  27.5.2012

Necelý měsíc utekl jako voda v říčce Bělé a už jsem zde zase. A kde? Na parkovišti v ulici Dukelská vedle zařízení Betany, kde stojí třicet metrů dlouhý máj dobrovolných hasičů SDH Boskovice II Mazurie. A ten by měl dnes padnout. „Tak se zde moc dlouho neohřál,“ říkal jsem si, když jsem stál v neděli 27. května přímo u nabarveného mohutného kmene a vyvracel si hlavu, abych se ještě naposledy podíval na věnec a pořídil několik památečních snímků. Z rozjímání mě vytrhli lidé přicházející zhlédnout smutný konec máje a také hasiči se sekerami, lany a motorovou pilou. Za chvíli přijela na horském kole i místostarostka Boskovic Ing. Jaromíra Vítková s manželem: „Podíváme se, až ten krasavec padne a pak musíme hned do Bořitova na akci tamní jednoty Orel.“ Mezitím se František Konečný za vydatné pomoci kolegů nasoukal do lezeckého postroje a za hlasitého povzbuzování vylezl asi do půli kmene, kde uvázal dvě lana. Ta by měla zajistit, že máj padne do předem určeného a kolíkem označeného místa. Jakmile tak učinil a slezl, přišla na řadu dvoumužná ruční pila, sekera a ocelový klín. Hasiči si počínali jako správní dřevorubci. Tahy pilou se střídaly s přesnými ranami sekerou. „Šmarjááá, co ten zde dělá,“ nechápavě si říkali hasiči, když mě spatřili, jak se snažím udělat detailní snímek zářezu a záseků z několika centimetrů. „Já hned zmizím, nenechám se padajícím kmenem zmrzačit,“ pravil jsem, téměř vleže zmáčknul spoušť a rychle se uklidil do uctivé vzdálenosti. Můžete zatáhnout,“ zvolali na své kamarády u lan a mohutný máj se pomalu za zapraskání dřeva, tupého bouchnutí a rozvíření prachu poroučel k zemi. Chlapi to zvládli, kolík minuli jen o půl metru. Výkon hasičů byl odměněn potleskem početného publika. Přihlížejících se sešlo více než při stavění. Zřejmě mnozí tenkrát prvního května dali přednost Běhu za sedmizubým hřebenem a byli na náměstí, kde probíhala kulturní vystoupení. Ke svalenému máji se seběhly děti, což pro ně byla atrakce. A nastal boj o nějakou trofej z věnce. Žárovky většinou nevydržely. Některé se sice jako zázrakem nerozbily, ale uvnitř skleněné baňky se mohutným nárazem utrhlo vlákno, tak byly stejně na vyhození. Zbývalo ještě uklidit prostranství, zakrátit kmen, aby nezavazel na cestě a pak se již všichni odebrali na nedaleké výletiště, kde se rozběhlo tradiční zábavné odpoledne. Byla neděle, hezké teplé počasí, tak se sešlo lidí dost. Děti obsadily v rohu pískoviště, zatímco rodiče se věnovali družné zábavě při živé hudbě, pečených makrelách a dobrém pivečku. Já jsem si sedl do klubovny a s místostarostou SDH Boskovice II Mazurie Aloisem Šunkou jsme při probírání starých zažloutlých fotografií zavzpomínali na dávno minulá poválečná kácení máje: „První se konalo v roce 1947. Krojovaný průvod vyšel od Horákovy továrny, pokračoval dnešní Lidickou ulicí, Sokolskou, kolem nádraží, Komenského, přes Masarykovo náměstí, Sušilovou až do Červené zahrady. Na konci průvodu jelo asi dvacet alegorických vozů tažených koňmi. Což tehdy nebyl problém. V každé druhé chalupě koně měli, tak to bylo jednoduché zařídit. Výzdoba byla nápaditá, třeba na jednom voze byl namontován funkční kolotoč pro děti. Na jiném zase velké čapí hnízdo, do něhož se naskládaly malé děti a paní Mikulová v kroji babičky jim cestou četla pohádky. Další kácení májů nebyla již tak veselá. Přišla padesátá léta, mnohá nařízení a zákazy. Celý program musel být schvalován předem na úřadech a to pořadatele odradilo. Kácení máje se tenkrát omezilo jen na taneční zábavu. Bez krojů a bez průvodu. V roce 1957 se podařila věc nevídaná. Starší Mazuráci začali připravovat kácení s plnou parádou. Pod vedením Dáši Henkové nacvičili Českou besedu. Zapůjčily se kroje, ženy nastudovaly Moravskou besedu. Mládež oblékla kroje kyjovské. V čele průvodu šli Marta Konečná a Pepa Janík s májkou. Celá nádhera pochodovala městem za doprovodu hudby. Lidé lemující chodníky se k průvodu přidávali a tak všichni došli až na Bělou, kde následoval program. K tanci a poslechu hrála lidová muzika Karla Henka. O rok později se vše opakovalo, v čele průvodu šla Hana Pavlová a Josef Šmétka. Celou parádu pokazil silný liják. Účinkující zachránili kroje v kostele, který pohotově otevřel pan Ladislav Zemánek. Krojované kácení máje bylo v roce 1959 poslední. Půjčování krojů bylo nákladné. V dalších létech bylo kácení máje bez průvodu. Na výletišti v Červené zahradě se však vždy připravil nějaký program. Humorné scénky, legrační módní přehlídky. V té době se na Západě začal tančit rokenrol a v tomto duchu se jedno kácení odehrávalo. „Američané“ přijeli ve staré káře na dřevoplyn a předvedli tehdy módní tanec. Všichni kolem se náramně bavili a řvali smíchy. Dnes by sotva někdo dokázal zorganizovat takové veselí. Později se prostor pro mazurácké zábavy kvůli výstavbě mateřské školy a pak i Azylového domu zmenšil a hasiči přišli o klubovnu. I přesto se vzchopili, vybudovali svépomocí novou a opět stavějí své vysoké máje. Ty každý rok v květnu vítají barevnými stuhami návštěvníky Boskovic a po setmění jim věnec svítí na cestu. Mazurácká hymna končí slovy: Mazurák ten nezahyne. A já tomu pevně věřím,“ dodal na závěr místostarosta SDH Boskovice II Mazurie pan Alois Šunka.
A mě při prohlížení množství dobových fotografií Boskovic napadlo: „Což tak někde uspořádat podobnou výstavu, jaká byla nedávno otevřena v Galerii Zwicker na Plačkově ulici v v židovské čtvrti, tentokrát z křesťanské části města.“

Luboš Sušil
více foto na: http://mysticsmile.rajce.idnes.cz/Kaceni_Maje_Sboru_dobrovolnych_hasicu_SDH_II_Boskovice_Mazurie._27._kvetna_2012./

 MAZURÁCKÝ POHÁR -13.ROČNÍK 9.9.2012

Parkoviště na Bělé v Dukelské ulici Boskovice před zařízením Betany se hned po poledni v neděli 9. září počalo plnit hasičskými vozy. I když bylo vedro a stále velké sucho, nikde tentokrát naštěstí nehořelo. Probíhal zde třináctý ročník Mazuráckého poháru. Jedná se o tradiční soutěž v požárním útoku, která vždy uzavírá celou sezónu. Každoročně se zde setkávají družstva hasičů z nedalekého okolí, aby změřili své síly a dovednosti. Též aby prověřili připravenost techniky.
Celá akce jako vždy začala slavnostním nástupem. „Přímo hleď,“ zavelel rázně Zdeněk Hrajer a podal hlášení starostovi SDH Mazurie Martinu Prečovi: „Pane starosto, družstva jsou připravena k soutěži v požárním útoku.“ Ten pokračoval: „Dovolte mi, abych Vás zde přivítal na třináctém ročníku Mazuráckého poháru, zdravím mezi námi místostarostku Boskovic Ing. Jaromíru Vítkovou a prosím ji o několik slov: „Pěkné odpoledne, přišla jsem Vás pozdravit za vedení města. Jsem ráda, že jste přijeli v tak hojném počtu. Je horko, možná použijete vodu i k jinému účelu,“ zašpásovala Ing. Jaromíra Vítková a za všeobecného smíchu pokračovala: „Hasiči často a účinně pomáhají při mimořádných událostech, Vaše místo je velmi důležité. Bohužel různých nehod přibývá, jak vidíme právě teď, když kolem nás projely záchranné složky někam k Valchovu, asi k dopravní nehodě. Nejde jen o požáry, ale též o různé ekologické havárie. Děkuji Mazurkům, že se jako občanské sdružení starají o děti a dorost. Vedou je ke společensky prospěšné činnosti, jež má opravdu smysl. Přeji všem hodně úspěchů, ať se Vám daří. Hlavně těm nejmenším. Vzhůru do boje.“ Poté starosta domácích Martin Preč upřesnil scénář soutěže: „Nejprve nastoupí mladší žáci, pak starší, ženy a muži nakonec. Vedoucí družstev, pojďte si vylosovat pořadí. Zdůrazňuji a připomínám bezpečnost. Všichni soutěžící musí mít pevnou obuv. A ve čtrnáct hodin začínáme.“ Velitel družstva SDH Mazurie Zdeněk Hrajer pak slavnostní nástup rozpustil a členové všech sedmnácti družstev se rozběhli za posledními přípravami techniky a výstroje.
Zde bohužel první část mé reportáže končí. Musel jsem se přesunout do Zámeckého skleníku na vernisáž výstavy. Z průběhu závodu tedy nic nevím ale dostal jsem z urputných bojů o cenné vteřiny alespoň snímky hasičů.
Akce Kulturních zařízení města skončila tak, že jsem se na Mazurii vrátil právě včas. Vedle parkoviště soutěž právě skončila a všichni se přesunuli na Výletiště, kde se zatím ještě nic důležitého nedělo. Návštěvníci posedávali v družném hovoru, nejmenší děti se batolily po trávníku. Někteří dospělí si pochutnávali na makrelách a chutné sousto splachovali pivem. Poklidnou atmosféru rozříznul opět Zdeněk Hrajer: „Končit, po družstvech nastoupit!“ Začalo slavnostní vyhlášení výsledků třináctého Mazuráckého poháru, jehož se ujal starosta SDH Mazurie Martin Preč: „Začneme u mladších žáků. Čtvrté místo SDH Jabloňany B, třetí SDH Chrudichromy, stříbrní SDH Suchý, a nejlepšími se stali na prvním místě mladší žáci SDH Jabloňany A. Nyní se podíváme na výsledky starších žáků. Čtvrtí skončili SDH Lhota Rapotina, bronzoví byli SDH Mazurie, druhé místo obsadily děti SDH Jabloňan a nejlepší umístění a vítězství v této kategorii patří starším žákům SDH Suchý. Ženy byly jen jedno družstvo, tak jsou automaticky první – SDH Okrouhlá. Nejpočetnější kategorií jsou muži. Na osmém místě skončili SDH Chrudichromy, sedmí SDH Lhota Rapotina, šestí SDH Vratíkov A, pátí SDH Knínice, čtvrtí SDH Mazurie B. Nyní následují medailová místa. Třetí jsou SDH Bačov, stříbrní SDH Újezd u Boskovic, první SDH Vratíkov B. A teď vyhlásím Okrskovou ligu Boskovice. Sedmí Lhota Rapotina B 25 bodů, šestí SDH Bačov 40 bodů, pátí Lhota Rapotina A 55 bodů, čtvrtí Újezd u Boskovic 80 bodů a horší umístění v okrskové soutěži. A opět místa na pomyslné bedně. Bronzoví tedy třetí Vratíkov A 80 bodů, stříbrní Vratíkov B 85 bodů a horší umístění v okrskové soutěži, vítězové jsou pro letošek hasiči SDH Mazurie B 85 bodů.“ Prostranstvím zazněl potlesk. „Gratuluji vítěznému družstvu, děkuji všem za účast,“ zněla poslední slova starosty SDH Mazurie Martina Preče a družstva se počala pomalu chystat k rozjezdu domů. Ještě společný snímek vítězů a byl konec. Byla totiž neděle večer, na volnou zábavu příliš nálada nebyla. Na výletišti zůstali už jen místní, aby zavzpomínali a probrali plány další podzimní činnosti SDH Mazurie.

Luboš Sušil
více foto na: http://mysticsmile.rajce.idnes.cz/Mazuracky_pohar._Trinacty_rocnik_souteze_v_pozarnim_utoku._Boskovice_Bela_Mazurie_9._zari_2012